برچسب: کمیسیون صنایع و معادن مجلس

پنهان کاری دولتی ها ادامه دارد؛

باستانی با بیان اینکه از آقای نعمت زاده درخواست کردیم تا جزئیات قرارداد را در اختیار کمیسیون قرار دهد، اظهارداشت: در آخرین جلسه ای که با آقایان وزارت صنعت داشتیم در خواست کردیم تا قرارداد سایپا با شرکت خودروسازی پژو و سیتروئن را در اختیار مجلس قرار دهند تا نمایندگان اشراف کامل تری نسبت به این قرارداد ها داشته باشند ولی تا کنون این امر محقق نشده و قرارداد در اختیار کمیسیون صنایع مجلس قرار نگرفته است.

نایب رئیس‌ کمیسیون صنایع مجلس:

داریوش اسمعیلی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قرارداد شرکت خودروسازی سایپا با شرکت فرانسوی پژو-سیتروئن گفت: هنوز اطلاعاتی از جزئیات این قرار داد به دست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نرسیده است و ما نیز اطلاعی از جزئیات این قرار داد در دست نداریم؛ قرار بر این شده تا جزئیات این قرارداد در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گیرد.