برچسب: کاروان

این گردهمایی و تجمع عاشقان اهل بیت ضمن آگاهی از قیام عاشورا و رشادتهای خاندان اهل بیت، در جامعه امروزی دارای کارکردی عمومی و اجتماعی از فرهنگ اسلام بوده و عشق به اهل بیت را در بین مردم نمایان می سازد.

کاروان تدبیر و امید در سفری متفاوت به جای مرکز استان، حضور در شهرستان های غرب استان تهران را به عنوان مقصد شانزدهمین سفر استانی خود انتخاب کرده تا مردم ساکن در این شهرستان ها مطالبات و خواسته های خود را برای رییس جمهوری و دولتمردان بیان کنند.