برچسب: پوستر

رهبر معظم انقلاب: «انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به «جمهوری اسلامی» به معنایـی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهــد بود.»