برچسب: پلیس

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: پلیس با هماهنگی های انجام شده با مقام قضایی با برهم زنندگان نظم عمومی و اخلال گران چهارشنبه آخر سال به شدت برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس گذرنامه ناجا:

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی سفر به عتبات از ابتدای محرم، از صدور ویزا به صورت مانیفستی توسط دولت عراق خبر داد و گفت: در صورت داشتن ویزای کشور عراق، منعی برای تردد انفرادی زائران توسط پلیس وجود ندارد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: تیم گشت کلانتری ۱۳ جلیل آباد شهرستان پیشوا ضمن امتناع از دریافت رشوه ۲ میلیونی ریالی ، پیشنهاد دهنده رشوه که ازاتباع بیگانه غیرمجازاست را به مراجع قضایی معرفی کردند.