برچسب: پرخاشگری

گزارش از رفتارهای زننده دولت تدبیر با خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی؛

هنوز چند هفته از رفتار پرخاشگرانه و پرتاب میکروفن یک خبرنگار خانم توسط آخوندی وزیر راه و ترابری نگذشته است که روز گذشته، وزیر بهداشت به جای پاسخگویی به سئوال خبرنگاری، با پرخاشگری وی را مزدور خواند!

یک روانشناس گفت: افزایش مهارت همدلی و افزایش آگاهی فرزندان نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری آنها در افراد یا حیوانات بوجود می‌آید، یافتن الگویی مطلوب برای خود و اجرایی کردن رفتارهای الگوی انتخاب شده از مهمترین اقداماتی است که می‌توان برای درمان پرخاشگری کودکان به کار برد.