برچسب: مشکلات

گزارشی به بهانه تعلل اروپا در ارائه راهکار برجامی؛

سخنگوی وزارت امور خارجه معتقد است اگر «کانال مالی اروپا – ایران» موسوم به «اس. پی. وی» اجرایی شود به نفع همگان در جامعه جهانی است و قطعا این مکانیسم می‌تواند به رفع تحریم‌ها و کاهش مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم منجر شود.

نماینده مردم بروجرد:

نماینده مردم بروجرد گفت: این انقلاب حاصل رنج امام و خون شهدا است و دشمنان فراوانی، در راس همه آمریکا به دنبال زمین زدن این انقلاب و این ملت بزرگ هستند و این مردم که با وجود تمام مشکلات پای انقلاب ایستاده اند.