برچسب: قرچک

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک:

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک گفت:کشف و امحاء ۲۹ نوع ، مواد غذایی غیر مجاز توسط واحد بهداشت محیط در طی بازدید های بعمل آمده از مراکز تهیه و توزیع این اقلام از جمله سوپرمارکت ها در روزهای پایانی فروردین سال جاری خبر داد.