برچسب: قرچک آنلاین

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 15 خرداد قرچک:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ۱۵ خرداد قرچک گفت: چرخ صنایع و تولید ملى با حمایت از کالاى ایرانى به حرکت در خواهد آمد واشتغال براى جوان ایرانى به ارمغان خواهد آورد و قاچاق کالا را کاهش خواهد داد.

گزارشی از دنیای لیزینگ؛

در سال‌های اخیر شرکت‌های غیرقانونی لیزینگ راه‌های متفاوتی را برای سر کیسه کردن مردم انجام دادند. آن‌ها با تبیلغات مختلف و ارائه خدمات غیر معقول و منطقی سعی در جذب و جلب مشتری کردند.