برچسب: قرچک آنلاین

درطرح سیاربیمارستان شهید ستاری؛

رئیس بیمارستان شهید ستاری شهرستان قرچک ازانجام طرح سیار ویزیت رایگان این مرکزبهداشتی و درمانی در مناطق محروم و روستایی شهرستان خبر داد و گفت: در مرحله اول این طرح برای نخستین بار به بیش از ۴۰۰ نفر خدمات پزشکی ارائه شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج 15 خرداد قرچک:

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج ۱۵ خرداد قرچک گفت: خبرگزاری و رسانه ها با نوشتن مقاله و مطالب گوناگون جامعه را تربیت می کنند و مراقب باشید در تربیت جامعه دچارخطا و اشتباه نشوید که هر حرکت که جامعه انتخاب کرد برابر مطلبی که شما به جامعه تزیق کرده اید.

مدیر حقوقی دانشگاه شهید بهشتی:

مدیر حقوقی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بدون شک پزشک در فضایی مبتنی بر آرامش حرفه ای می تواند، خدمات تشخیصی و درمانی موثری داشته باشد و ارائه مشاوره حقوقی در روند پذیرش و ارائه خدمات درمانی بیماران می تواند موثر باشد.