برچسب: شهرک صنعتی

سرپرست فرمانداری قرچک:

سرپرست فرمانداری شهرستان قرچک گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور برای حفظ اشتغال موجود و رونق واحدهای تولیدی همه باید تلاش کنیم و حمایت از شهرک صنعتی و توسعه کشت گلخانه ای را به عنوان دو اصل مهم برای تقویت بنیه اقتصادی قرچک مدنظر داشته باشیم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به آمار نگران کننده ای که در زمینه میزان تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط وجود دارد بررسی دلایلی که باعث حذف شرکت های کوچک و متوسط از بازار می‌شود ضروری است.