برچسب: شهروندان

معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور:

معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: حفظ اشتغال و ارتقای سطح معیشت شهروندان در سطح شهرستان ها یکی از اهداف اصلی شرکت شهرک های صنعتی بوده و گام مهمی در عملیاتی نمودن اقتصاد کشور مد نظر است.