برچسب: شهرداری

شهردار قرچک:

شهردار قرچک گفت: بهسازی معابر عملیات لکه گیری و روکش آسفالت خیابان های سطح شهر انجام می شود و قسمت هایی از آسفالت کوچه ها وخیابان ها با توجه به وضعیت نامناسب آنها عملیات روکش آسفالت آنها انجام خواهد شد.