برچسب: روستاهای استان تهران

مدیر كل امور روستايي و شوراهاي استانداري تهران:

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران گفت: بر اساس کمیته توسعه استان از صد درصد بناهای غیر مقاوم، ۶۸ درصد مقاوم‌سازی شده و ۳۲ درصد از آن باقی مانده است، با توجه به زلزله‌خیز بودن منطقه باید در این خصوص همت ورزند.