برچسب: حمايت از كالاى ايرانى

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 15 خرداد قرچک:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ۱۵ خرداد قرچک گفت: چرخ صنایع و تولید ملى با حمایت از کالاى ایرانى به حرکت در خواهد آمد واشتغال براى جوان ایرانى به ارمغان خواهد آورد و قاچاق کالا را کاهش خواهد داد.