برچسب: ادعا

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک میلیون و نیم شغل در شش ماه نمی توان ایجاد کرد اظهارداشت: با این وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دولت در سال گذشته هم نتوانست ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند ان وقت امروز در وضعیت نابسامان اقتصادی یک میلیون و نیم شغل ظرف شش ماه ایجاد کرده است؟

مرتضی در وبلاگ خود ( پایگاه فرهنگی عشق وطن ۱۴۰) نوشت… شهدا دعا داشتند ؛ ادعا نداشتند … نیایش داشتند ؛ نمایش نداشتند … حیا داشتند ؛ ریا نداشتند … رسم داشتند ؛ اسم نداشتند … شهدا شرمنده ایم …  

سخنان رهبر انقلاب در هنگام ترخیص از بیمارستان، مهم‌ترین تیتر صفحه نخست روزنامه‌های امروز صبح بود.