برچسب: اتریشی

وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت اتریش سفلی:

وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ اتریش سفلی گفت: ۲ بانک اتریشی «رایف آیزن» و «اور بانک» گام های نخست برای ارائه خدمات و نقل و انتقالات مالی در همکاری های اقتصادی با ایران هستند.