برچسب: آماده باش

رسانه های ترکیه در پی ادعای نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده روس از آماده باش نیروی هوایی این کشور برای ساقط کردن هر هواپیمایی که حریم هوایی این کشور را نقض کند خبر دادند.