ربابه نجاریان طوسی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه پانزده خرداد ناحیه قرچک ضمن گرامیداشت هفته عفاف و حجاب از اجرای بیش از ۳۰عنوان برنامه توسط حوزه ها وپایگاههای مقاومت بسیج خواهران خبرداد.

فرمانده ناحیه مقامت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک:

فرمانده ناحیه مقامت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک گفت: تهدیدات تحریم ایران با هوشیاری، بصیرت و کارجهادی توسط بسیجیان در اقتصاد مقاومتی از بین خواهد رفت و مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم با همکاری دولت و مردم محقق می شود.