فرماندار قرچک گفت: در حال حاضر بحث تقسیمات کشوری در هیئت دولت مطرح نیست و دولت یازهم بیشتربه دنبال ساماندهی شهرستان‌ها و بخش‌های کشور است و بحث تشکیل بخش و دهیاری جدید در شهرستان قرچک فعلا منتفی است.