امام جمعه شهرستان قرچک:

امام جمعه شهرستان قرچک گفت: در برخی مدارس با کارهای انقلابی مخالفت می شود، مسئولان به جای کمک مانع تراشی می کنند، آموزش و پرورش باید با این رویکرد برخورد کند، من طرفدار خوب درس خواندن هستم اما در کنارش هم باید کار انقلابی کرد.