فرماندار شهرستان قرچک اظهار داشت: با توجه به وجود کلانشهر تهران، ظرفیت های شهرستانهای اطراف به خوبی دیده نمی شود و ضرورت دارد رسانه ها در این زمینه با همت بیشتری عمل کرده و پتانسیلهای این مناطق به خصوص شهرستان قرچک را با قوت بیشتری انعکاس دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک گفت: شیوع و شگرد مجرمین وقتی تغییر پیدا می کند پلیس تغییر تاکتیک می دهد و بر اساس همین نیروی انتظامی طرحهای فصلی، هفتگی و روزانه را دارد که مدیریت جرایمی که در سطح شهرستان قرچک رخ می دهد را سازماندهی کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قرچک گفت: رسانه نه فقط مهم‌ترین وسیله برقراری ارتباط و رساندن اخبار و اطلاعات به اقصی نقاط جهان است، بلکه تشکیل دهندۀ افکار عمومی و ایجاد روش و سبک زندگی در دنیای امروز است.