مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک خبر داد:

مدیر آموزش و پرورش این شهرستان گفت: جشنواره نوجوان خوارزمی در ۶ محورپژوهش، دست سازه ها، ادبیات فارسی، مسابقات آزمایشگاهی، زبان انگلیسی و بازارچه درس کار و فناوری اجرا می گردد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع):

عضو هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع) گفت: تحریم‌های که امروز علیه ما تحمیل و بسته می‌شود، این تحریم ها علیه خود دشمنان می‌باشد و دشمن قسم‌خورده ما با تصویب فشارها و تحریم‌های بیشتر علیه ایران دشمنی خود را ثابت کرده است و به‌واقع آمریکا شیطان بزرگ است.