علیرضا ترامشلو مسئول انجمن نمایش شهرستان قرچک گفت: دو اثر نمایش به نامهای “عبورازمعبر” کار امیربدلی و” بچه کوچه آسفالتی” کار رضامحمدیان از شهرستان قرچک به نمایندگی از انجمن نمایش شهرستان قرچک در نخستین جشنواره تئاترشاهد شهرستان ورامین حضور دارند.

سرهنگ حسین حیدری فرمانده ناحیه مقاومت پانزده خرداد شهرستان قرچک گفت: درختکاری باعث سلامت جامعه می شود و باید این امر در جامعه ترویج و نشر داده شود و در این راستا همه ما مسئول هستیم.

نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک در راستای تنظیم بازار و تسهیل توزیع کالاهای مورد نیاز شهروندان این منطقه توسط علی صادقی فرماندار شهرستان قرچک به صورت رسمی افتتاح شد.