مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت پانزده خرداد شهرستان قرچک:

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت پانزده خرداد شهرستان قرچک گفت: طرح هجرت ۳ در جهت بازسازی، نو سازی و فضاسازی مدارس و طبق منویات مقام معظم رهبری در خصوص محرومیت زدایی انجام می شود.

ستاد اجرایی شاهد شهرستان قرچک با حضور مهدی نیکبخت مدیرآموزش و پرورش شهرستان قرچک،آزمان کادری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک،مرتضی سید مومن معاون آموزش ابتدایی،احمد قهاری معاون پرورشی و تربیت بدنی،روح الله زنجیرانی فراهانی کارشناس مسئول حراست،نسرین دیوبندی سرپرست امور شاهد و ایثارگران در اتاق ریاست تشکیل جلسه داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ایران با حضور پرشور خود امروز ثابت کردند که جایی به نام اسرائیل وجود ندارد و آن را به رسمیت نمی شناسند.