گاردین نوشت:

روزنامه گاردین در مقاله درباره رستوران فرانسوی سوچی در شمال تهران می نویسد: در طول سال های گذشته در ایران وعده های غذایی به«مک دونالد» و یا «پیتزا هات» محدود می شد. اما به تازگی، زنجیره رستوران غربی اروپائی به تثبیت عرضه ی محصولات خود در این کشور، با وجود خطرات و مشکلات آن چشم دوخته است.

در حالی که کشور در شرایط فعلی با مشکلات اقتصادی، رکود و بیکاری مواجه است اما این روزها بیشتر وقت دولت صرف مسائل و حواشی دیگر می شود، مسائلی که می تواند در اولویت های بعدی تصمیم گیریهای باشد.