رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک گفت: لازمه خدمت در مجموعه‌های درمانی صبر و گذشت زیاد است و به طور قطع تلاش برای تسکین درد بیماران دارای اجر اخروی فراوان خواهد داشت و این مجموعه با تمام قدرت به کار خود ادامه می دهد.