فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک گفت: : بسیجیان این شهرستان با داشتن آتش اختیار و در این میان روحیه انقلابی خود نقش مهمی در خنثی ساختن توطئه های گوناگون دشمن را دارند.

گزارشی از نحوه برقراری رابطه‌‌ای مطلوب بین والدین و فرزندان؛

خانواده با ارزش‌‌ترین نظام در جامعه اسلامی است ولی مسئله‌‌ای که این روزها باید بیشتر بدان توجه کرد برقراری رابطه مطلوب والدین با فرزندان می‌‌باشد.

گزارشی از بازار گرمی برنج های وارداتی؛

معاون اداره کل استاندارد سیستان وبلوچستان در خصوص برنج های وارداتی به استان گفت: برنج های وارداتی که از مبادی رسمی وارد می شود با استانداردهای ملی مربوطه همخوانی دارد.

فرمانده انتظامی قرچک:

فرمانده انتظامی قرچک گفت: درصد تخلفات در شهرستان قرچک نسبت به سایر شهرستانها پایین است و این مرهون تلاش کارکنان و تعامل خوب بین مردم و پلیس است و تعامل و همکاری بین مردم و پلیس سبب افزایش موفقیت پلیس در انجام ماموریت ها شده است.