دسته‌بندی: فرهنگی

فيلم ضد ايراني لرد روي صفحه اول روزنامه سعودي- انگليسي الحيات؛

فیلم لرد که به طور غیرقانونی در ایران ساخته شده و این روزها سر از جشنواره فیلم کن در فرانسه درآورده است، در تازه‌ترین بازتابی که در نشریات غربی داشته تیتر روزنامه انگلیسی الحیات شده است.