دسته‌بندی: فرهنگی

وکیلی:

نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: در جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه قانون تذکر داده شد.

گفتگو با همسر شهید مدافع حرم «هادی باغبانی» :

همسرشهید باغبانی گفت: عده ای از روی جهالت به من می گفتند که خوش به حالت، حقوق همسرت را میگیری و به آنها گفتم، همه اموالم را به شما می دهم اما همسرم را به من بازگردانید.