دسته‌بندی: سیاسی

فهم منطق رفتاری این افراد دشوار ویابس تعجب آور است زیرااگر دغدغه مطرح شده در این نامه یعنی نگرانی از وضعیت کشورراحمل برصحت نماییم با کمال تاسف و شرمندگی باید در شرایط سلامت دستگاه عقلانی این جماعت شک کرد.

برخی اصلاح‌طلبان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور در نامه‌ای مشترک خطاب به مقامات نظام خواستار مذاکره مستقیم با ترامپ شدند. تسنیم در این گزارش نگاهی به ۴ دهه نامه‌نگاری برخی اصلاح‌طلبان به نفع دشمنان پرداخته است.

مدیرمسئول روزنامه ابتکار با اشاره به سخنان رئیس جمهور در نشست با اصحاب رسانه گفت: در واقع اصالت و ماموریت رسانه ها به انعکاس و بازتاب اخباری است که از مسئولین نقل می شود.