دسته‌بندی: سیاسی

از سال گذشته گرجستان با رفتاری زشتی با ایرانیان برخورد می کنند که در مواردی هتک حرمت به زنان ایرانی نیز در این زمینه گزارش شده که با انفعال دیپلماتیک وزارت خارجه همراه بوده است.

گاهی لازم است برای پیروزی قاطع گفتمانی اقدام دسته‌جمعی کرد و چند ظرفیت را کنار هم قرار داد. ضمن اینکه منظور از ترکیب شدن هم پوشش ضعف ها و خلاهای همزمان چهره های ارزشی از طریق در کنار هم قرار گرفتن است

سالروز تشکیل فرقه‌ی دموکرات و یک برگ از تاریخ فروشی وطن؛

جریاناتی که امروز خود را پان ترک و طرفدار خودمختاری و … می‌خوانند،دوران حکومت پیشه وری در تبریز را به عنوان “روزگار پر زرق و برق آذربایجان” خواندند و مدعی شدند، مردم از آن دوران خاطرات خوشی به‌یاد دارند ولی حقیقت و تاریخ شفاهی و سینه به سینه در بین اهالی آذربایجان خلاف آن را تایید می‌کنند.