دسته‌بندی: بین الملل

یکی از چاه های نفتی منطقه «تل عبید» که جزو اصلی ترین منابع درآمدی داعش در سوریه به شمار می آید، مورد حمله قرار گرفت.

سایمون هندرسن، از موسسه واشنگتن به فاکس نیوز گفت: “دیدار نخست وزیر پاکستان را… قطعا باید در چشم انداز همکاری های آینده عربستان و پاکستان در برابر قدرت هسته ای ایران ارزیابی کرد.”