دسته‌بندی: بین الملل

مشروح نشست هفتگی سخنگوی دستگاه دیپلماسی؛

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد که نازنین زاغری از نظر ما ایرانی است و به لحاظ سیستم قضایی ایران محکوم است و دوران محکومیتش را طی می‌کند.