دسته‌بندی: بین الملل

خوشرو در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل اظهارات اخیر تیلرسون را طرحی مداخله جویانه و گستاخانه خواند که با اصول حقوق بین الملل مغایرت دارد و آن را نقض صریح قرارداد ۱۹۸۱ الجزایرو دیگر تعهدات معاهداتی آمریکا برشمرد.

یافته های محققان دانشگاه آکسفورد نشان داد:

مطالعات انجام شده در نُه کشور جهان نشان می دهد که رسانه های اجتماعی با اشاعه دروغ و اکاذیب، اطلاعات غلط و اهداف تبلیغاتی گسترده، برای کنترل افکار عمومی مورد استفاده قرار می گیرند.