دسته‌بندی: بانک مقالات

افسردگی تمام سنین و تمام نژادها را مبتلا می کند. میزان افسردگی در میان افراد متأهل، بخصوص مردان متأهل کمتر است. این میزان در بین افراد مطلقه و کسانی که تنها زندگی می کنند بیشتر است .

کودکان مانندآئینه ی هستند که هرآنچه در آن تابیده شود عینا” نشان میدهندپس والدین بایدخودرا برای ساختن کودکان از هر نظر تجهیز کنندکه این امر فقط از مسیرمطالعه و تجربه ممکن است.

خشم یکی از هیجان‌های پیچیده انسان وواکنشی متداول نسبت به ناکامی‌ و بدرفتاری انسان است. انسان ها درطول زندگی با موقعیت‌های خشم‌برانگیز روبه‌رو شده‌ ،اگرچه خشم بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهداف‌مان باز می‌دارد.

استرس بعنوان یک پدیده روحی و روانی ، حالتی است که اکثر ما در زندگی روزمره چه در محیط خانواده و چه در اجتماع و محیط کار آنرا تجربه می کنیم وگاها …

مطالعه استرس و تأثیر آن بر انسانها وحیوانات موجب تعریفهای متفاوتی از استرس شده است. ما در این جا تعریفی را مورد استفاده قرار خواهیم داد که هانس سلیه (۱۹۷۴) فیزیولوژیکی که از دهه ۱۹۳۰ پژوهشها و نگارشهای زیادی را درباره استرس انجام داده است، مطرح کرده است.

برخی از کاربران مدت زمان زیادی را در برابر رایانه و استفاده از اینترنت سپری می کنند. کاربران گمان می کنند که استفاده از اینترنت و رایانه تنها بر چشم ها و انگشتان دستان آنها تاثیر می گذارد، در صورتی که بیماری های روحی و جسمی بسیاری در اثر استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی بروز می کنند.