دسته‌بندی: اخبار شهرستان

مدیر کمیته امداد شهرستان قرچک گفت: حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند.همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد.

نماینده امور بانوان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قرچک گفت: حجاب به زن هیبت و وقار می‌بخشد و او را شایسته احترام دیگران می‌کند ولذا باید به تقویت باورهای دینی افراد جامعه پرداخت.