دسته‌بندی: اخبار شهرستان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: هرچند تهدیدهای کشورهای منطقه هیچ گاه نتوانسته است برای ایران عملیاتی شود اما عقل و منطق حکم می کند که در شرایط خاص منطقه و دشمنی های استکبار جهانی با ایران، بنیه دفاعی کشور تقویت شده وبودجه افزایش پیدا کند نه اینکه کم شود.