دسته‌بندی: اخبار شهرستان

مسئول سوادآموزی قرچک:

مسئول سوادآموزی شهرستان قرچک گفت: ۷۵ درصدحق الزحمه آموزش دهندگان قرچک در سال ۱۳۹۶ که برعهده شرکت سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران پرداخت شده و ۲۵ درصد طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

مدیرکل صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت: در حال حاضر بسیاری از برندهای کشاورزی و غذایی تولیدی کشورمان در آمریکا به نام ایران ثبت شده‌اند و امیدواریم بر اساس فعالیت‌های خود بخش خصوصی، محدودیتی برای آنها ایجاد نشود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی قبول اشتباهات توسط تیم اقتصادی دولت را تنها راه مدیریت گرانی های اخیر دانست و گفت: تیم اقتصادی دولت باید با اجتماع نظرات خودشان، قبول کنند تصمیماتی که گرفتند قابل تجدیدنظر است.