دسته‌بندی: اخبار شهرستان

وزیر نفت گفت: می‌خواستند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که ما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و سپاه برای ایران تلاش کردیم.

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی:

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت: در کشور ۱۵۸ هزار تن سالانه قارچ تولید می‌شود و سرانه مصرف آن ۱.۲ کیلوگرم است. سالانه حدود ۳۰ هزار تن قارچ به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

درنشست خبری انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی؛

امروز نشست خبری انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی با موضوع مخاطرات مصرف قارچ‌ها وحشی و خودرو با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و اساتید دانشگاه‌ها برگزار کرد.