دسته‌بندی: اخبار شهرستان

امام جمعه قرچک:

امام جمعه گفت: امروز سپاه بعنوان منتقم خونهای مظلومین دنیا مطرح است . هر چه دنیای زور و استکبار از سپاه ناراحت باشد ، ملتهای آزاده خوشحال اند و محبوبیت سپاه بیشتر خواهد شد . هر جای عالم مردم انقلابی و آزادیخواه در مقابل نظام سلطه بایستد سپاه حمایت می کند .

مسئله ساده است، ۱۲ سال مدیریت جهادی قالیباف مثل خاری در چشمان کسانی است که نتوانستند تغییر و تحول را در عمل ببینند و به عبارت ساده تر باید مطرح کرد که سیاه نمایی مطلق نسبت به گذشته سنت جریان اصلاحات است، جریانی که خود را داعیه دار تغییر و تحول می داند اما عملکرد این جریان وارونه است و در هر کجا که پا می گذارد، آنجا را به ویرانه تبدیل می کند، نجفی، شهردار سابق هم بالغ بر ۷ ماه شهر را به حال خود رها کرد و فقط به نقد قالیباف پرداخت.

یک نماینده مجلس خبر داد:

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طرح سوال از رئیس جمهور و اخرین وضعیت این طرح در مجلس بیان داشت: سوال از رئیس جمهور با ۹۵ امضا تحویل هیئت رئیسه شده و محور سوالات هم در حوزه اقتصادی اعم از موسسات مالی و اعتباری ، ارز، اشتغال، اثر برجام در اقتصاد و … است.