«بحرانِ مدیریت بحران» در گلستان؛

شروع بارش های شدید باران در استان گلستان از نخستین روزهای فصل بهار باعث جاری شدن سیلاب در برخی از شهرهای این استان به ویژه دو شهر آق قلا و گمیشان شد.

نگاهی به گسترش نماهای رومی در ساختمان‌سازی ایران؛

با توجه به گسترش ساختمان سازی در کشور نماهای مختلفی در ساختمان ها استفاده می شود که یکی از آنها نمای رومی است نمایی که دور از چشم مسئولان در حال تخریب فرهنگ و معماری اصیل ایرانی می باشد.