مصاحبه مردمی قرچک در روز جهانی قدس؛

شهردار قرچک: روز قدس روز لبیک به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین است و حضور ما در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان استکبارجهانی و رژیم غاصب صهیونیستی است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ خبر داد:

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره امنیت و حضور نیروهای این نهاد برای ایجاد نظم در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: با حضور گسترده نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی و نیروهای اطلاعاتی امنیت فوق العاده در این مراسم برداشت و فقط بیش از ۱۲۰ تیم اطلاعاتی به طور محسوس و نامحسوس در روند برگزاری این مراسم نظارت و حضور دارند.

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا:

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا گفت: روز قدس روز انجام وظیفه مسلمین برای دفاع از اسلام است و مسلمانان در کل جهان روز قدس را گرامی می دارند و برای مقابله با صهیونیسم بین الملل با مشت های گره کرده به میدان می آیند.

حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر گل و گیاه در راهپیمایی روز جهانی قدس در کنار همشهریان پاکدشتی برگ زرین دیگری از تاریخ شهرستان پاکدشت بود که اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان را به رخ دنیا کشید.