تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ ، به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

خادمی:

عضو کمیسیون انرژی عنوان کرد: توسعه پتروشیمی و پالایشگاه ها و فروش فرآورده های نفتی در شرایط تحریم نفت باید پیگری شود. چرا که اگر نفت را به صورت خام نفروشند و آن را به ده ها فرآورده های با ارزش دیگر تبدیل کنند به دلیل تنوع درصادرات امکان تحریم وجود ندارد.