مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک:

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک گفت: در راستای رونق تولید، مدارس کار دانش و فنی حرفه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و یکی از این اقدامات احداث مدرسه کار دانش در رشته تربیت‌بدنی در قرچک است که دانش‌آموزان علاقه‌مند به رشته تربیت‌بدنی بتوانند در قرچک ادامه تحصیل دهند.

کارگران ستون خیمه اقتصاد کشورند؛

کارگران کشورمان بزرگ‌ترین حمایت از سوی رهبری و مراجع دینی را برخوردارند و به تنها چیزی که احتیاج دارند اقدامات عملی دولت در حمایت‌های اقتصادی و نزدن تیشه به ریشه‌شان از طریق واردات است.در گفت و گو با بسیاری از کارگران، آنچه که مورد اجماع و اشتراک آنها بود، ثبات و امنیت شغلی و جلوگیری از واردات که منجر به تعطیلی واحدهای کارگری و تولیدی می‌شوند، است. در کنار این اولویت‌ها، درخواست‌های صنفی که عمده ناظر بر احقاق حقوق قانونی‌شان بود، مطرح می‌شد.