معاون سیاسی وزیر خارجه ایران؛

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با بیا ن اینکه به زودی واکنش مناسب به اقدامات غیرقانونی آمریکا را اتخاذ خواهیم کرد، گفت: اگر برجام برای اروپا اهمیت دارد باید هزینه های حفظ آن را هم بدهد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا:

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشواگفت: تلاش کنیم مناسبات کارگری در حوزه قانونگذاری را اصلاح کنیم و هم‌چنین به موضوع امنیت شغلی و قراردادهای موقت متعددی که وجود دارد، باید رسیدگی شود چراکه کارگران در حال حاضر امنیت شغلی ندارند.

دو روز پس از شکست خوردن پروژه دولتی طلاگرام؛

پس از اینکه تلگرام با کمک گوگل دست به کار حذف پوسته‌های خود شد، این موضوع شامل حال هاتگرام وطلاگرام هم گردید. هاتگرام و طلاگرام از جمله پوسته‌های تلگرامی بودند که به گفته برخی از جمله نمایندگان مجلس توسط وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات حمایت می شدند.