مدیرجهادکشاورزی شهرستان قرچک:

مدیرجهادکشاورزی شهرستان قرچک گفت: سن مهمترین آفت غلات بوده وخسارت جدی هم بصورت کمی و کیفی به گندم وارد می کند وکیفیت نانوایی گندم را کاهش می دهد و مزاکز خرید گندم از تحویل گندم کشاورزان خودداری می کنند.

نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا با اشاره به تلاش آمریکا برای ممانعت از فعالیت مکانیزم ویژه مالی «اینستکس» با ایران، معتقد است که این طرح اروپایی فعلا ظهوری از خود نشان نداده و به همین دلیل تهران درصدد ایجاد مکانیزم مشابهی است.