گزارش از افتتاح دولتی پروژه جنگل کاری در شمال تهران؛

در حالی شهرداری تهران دست به بزرگنمایی پروژه ۱۲۵۰ هکتاری در پهنه شمالی تهران زد که این پروژه از سال ۱۳۸۵ توسط قالیباف در حال انجام بوده است.

شایعات آنقدر درجریان سیل خوزستان منتشر شد تاعاقبت نهادهای قضایی و انتظامی وارد عمل شده و تعدادی ازشایعه سازان راتحت تعقیب قرار دادندتا امنیت روانی جامعه تحت تاثیراین افراد قرارنگیرد.

 مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی:

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت گلخانه های کشور ۱۳ هزار هکتار و سطح در حال احداث  ۱۵ هزار هکتار است،  در سال گذشته ۲هزار ۷۰۰ هکتار حجم برنامه توسعه بود که  بطور ۱۰۰ درصد اجرا شد.