کاربران شبکه های اجتماعی امروز (پنجشنبه) در واکنش به خبر سرنگونی ‘عمر البشیر’ رییس جمهوری سودان، تصویری از دیکتاتورهای مخلوع عرب را دست به دست می کنند که با برکناری البشیر کامل شد.

گزارش از بازخورد اقدام آمریکا علیه سپاه؛

بسیاری از رسانه‌های داخلی و بین المللی سعی کردند این سئوال را مطرح کنند که چه کسی بیشتر از همه در این خصوص متضرر می شود و به نوعی به آن پاسخ دهند.