وزیر آموزش‌وپرورش:

سیدمحمد بطحایی گفت: اولین اولویت حفظ جان دانش‌آموزان است. باید در اولین فرصت ممکن کلاس‌ها بازگشایی شود اما اولویت بالاتر، حفظ جان دانش‌آموزان است.

گزارش از عملکرد محیط زیستی دولت در سالی که گذشت؛

«عیسی کلانتری» درحالی در دولت دوازدهم به جای ابتکار بر سازمان محیط زیست مدیریت کرد که در دوران وی نیز انتقادات و چالش‌هایی وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی:

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی گفت: هموطنان موقعی مراجعه به جنگل یا طبیعت از چیدن و مصرف قارچ ها خودرو خودارداری کنند، تشخیص قارچ سمی از خوراکی امکان پذیر نیست و توسط متخصصین امر این مسئله امکان پذیر است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو؛

ارتفاع کل ریزش جوی از اول مهر تا ۱۳ فروردین سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۲۷۶ میلی‌متر است که نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۵۲ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۸۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی:

مدیرکل مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت: با مراجعه افراد به عرصه های طبیعت و دشت ها آنها با خطراتی روبرو خواهند شد و بنابراین با توجه به علاقه مندی مردم در روز۱۳ بدر به طبیعت، چنانچه دردشت ها و محل های که مکان های رویش گیاهان طبیعی هستند حضور می بابند، از چیدن وبرداشت و مصرف قارچ های سمی خوداری کنند.

چند سالی است نفس‌های طبیعت به شماره افتاده و البته در روزی به نامش عرصه تنگ‌تر هم می شود، پس بیایید با رعایت اصول اخلاق زیست محیطی وارد طبیعت شده و در زمان خروج چیزی جز ردپای خود بر جای نگذاریم.