درلغت به معنی آنست که محدودبودن افراد واشخاص احصاشده جهت ارث بردن و درمفهوم حقوقی آن عبارت است ازتصدیق حصروراثت ویعنی پس ازطرح دعوایی دردادگاه ورثه واشخاصی که می توانند ازماترک ودارایی متوفی سهم داشته باشند به صورت احصایی تصدیق می شوندوبه عبارت دیگروراث متوفی ازدادگاه تقاضای صدورتصدیق به منحصر بودن وراث به عددواشخاص معین […]

واکنش ایران به حمله جنگنده‌های ائتلاف سعودی به «طلان»؛

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با وحشیانه خواندن حمله جنگنده های متجاوز ائتلاف سعودی به شهروندان یمنی در «طلان» این اقدام متجاوزین را شدیداً محکوم کرد.

نصرالله پژمان فر خبر داد:

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: دولت اصرار دارد که به مردم بگوید ما قیم مردم هستیم و ما تصمیم بگیریم چه کالایی برای مردم مناسب است؛ به همین خاطر مقادیری کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده و در بازار رها کرده است؛ عده ای دلال هم از این فرصت سوء استفاده کرده و قیمت ها را در سایه عدم نظارت دولت تا چندین برابر افزایش داده اند.