مرکز پایش و تحلیل اخبار گزارش می دهد:

خبرگزاری ایسنا وابسته به جهاد دانشگاهی در اقدامی عجیب با برجسته کردن تحصن تعدادی از معلمان در برخی شهرهای کشور با تصاویری که از فضای مجازی بدست آورده است فتوکلیپی تهیه و منتشر کرد که در آن مدعی شده است یکی از دلایل این تحصن آزادی معلمان در بند است!

بانک مرکزی تصمیم گرفته سفره گسترده نظام بانکی را به لحاظ تعداد بانکها کوچک کرده و در مقابل،گامی در جهت اصلاحات این بخش از اقتصاد کشور بردارد.اما این ادغام با اماواگرهایی مواجه است.