معاون هماهنگ کننده فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع):

معاون هماهنگ کننده فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) گفت: مرگ آن است که با ذلت وخاری زنده باشیم، زندگی واقعی با آزادی و قدرتمند است، شهدای و انقلاب ایران زنده است و عزت و پایداری انقلاب ایران ۴۰ سال دشمن را به شکست وا داشته است