نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا:

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا گفت: راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب به وجود خواهد آورد و حضور مردم مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهند زد و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام خواهند کرد.

نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا:

نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا گفت: زندان زنان قعله نو املاک در محدوده شهرری هیچ ارتباطی به قرچک ندارد و اظهاره نظر دهندها برای جواب باید جای دیگر دنبال پاسخ بگردند.

عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه‌ کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.