گزارش از ابعاد گسترده فساد در حکومت پهلوی؛

اگر چه فساد و تباهی رژیم پهلوی بر کسی پوشیده نیست اما سالهاست مخالفین مردم و نظام سعی در تحریف تاریخ و فراموشی حافظه تاریخی ملت به نفع خود را دارند.

جنگ، ابزار جبران بی اعتباری دلار؛

طی دهه گذشته یا بیشتر، اعتبار دلار آمریکا به طور گسترده ای بی اعتبار شده است. بسیاری از دولت ها در سراسر جهان، دلار را یک دارایی پرمخاطره می دانند. کشورهایی که به طور معمول با تحریم های اقتصادی از سوی واشنگتن تهدید می شوند، اعتماد به دلار را از دست داده اند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تمدید پرداخت جریمه غیبت در سال ۹۸ داغ شده و موافقان و مخالفان هر کدام دلایلی ارائه می دهند، اما ظاهرا نهاد تصمیم‌گیر نهایی نظر به عدم تمدید طرح دارد.