فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک گفت: ۳۲۰ نفر از دانش آموزان پسرانه شهرستان قرچک به اردوهای راهیان نور به مدت سه روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سوال : چنانچه در یک قراردادخرید و فروش طرفین درباره فروش یک باب خانه در قیمت آن توافق داشته اند خریدار به موجب یک یا چند فقره چک بابت مبلغ قرار داد به فروشنده پرداخت کند و در این باره نیز قرار دادمقید به هیچگونه شرطی در باره بی محل بودن چک یا چکها نبوده […]