سوال: اگر در قرار دادی توافق شود که هرگاه هریک از تعهدات مالی در زمان های مقرر انجام نشود و مثلا به ازای هر یک میلیون تومان در هر ماه پانصد هزار ریال به مبالغ مورد قرار داد افزوده شود.آیا مبلغ مزبور به عنوان خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق میگیرد […]

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک:

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک گفت: بسیاری از موفقیت ها و خدمات ۴۰ سال گذشته که برای مسئولان و نسل اول انقلاب امری عادی به نظر می رسد، برای بسیاری از جوان ها تازگی دارد و از آن بی اطلاع هستند.